Inżynieria ekologiczna

Ecological Ingineering

2021L

Kod przedmiotu1207S1-iINEKOL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Begemann W., Schechtl H. M., Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, t. 1, Arkady, 1999 2) Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, t. 1, PWN, 2003 3) Siuta J., Struktura przestrzenna degradacji i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce, t. 1, Instytut Ochrony Środowiska, 1999 4) Siuta J., Inżynieria ekologiczna w mojej działalności, t. 1, Wyd. Nauk. Gabiel Borowski, 2002 5) Wiatr I., Inżynieria ekologiczna, t. 1, Wydawnictwo polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 1995, s. 185
Literatura uzupełniająca
Uwagi