Matematyka

Mathematics I

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iMATEMA1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnewiadomości z matemtyki w zakresie szkoły średniej
Opis ćwiczeńĆwiczenia ściśle skorelowane z wykładami. Liczby zespolone, płaszczyzna Gaussa, wzory Moivre'a na potęgowanie i pierwiastkowanie. Elementy logiki, kwantyfikatory. Zasada indukcji. Przestrzeń wektorowa. Liniowa zależność wektorów. Baza i wymiar. Macierze, rachunek macierzowy, wyznaczanie rzędu. Wyznaczniki, ich własności i zastosowania. Układy równań liniowych. Metoda Gaussa. Wzory Cramera. Prosta, płaszczyzna i przykłady powierzchni w przestrzeni.
Opis wykładówLiczby zespolone, płaszczyzna Gaussa, wzory Moivre'a na potęgowanie i pierwiastkowanie. Elementy logiki, kwantyfikatory. Zasada indukcji. Przestrzeń wektorowa. Liniowa zależność wektorów. Baza i wymiar. Macierze, rachunek macierzowy, wyznaczanie rzędu. Wyznaczniki, ich własności i zastosowania. Układy równań liniowych. Metoda Gaussa. Wzory Cramera. Prosta, płaszczyzna i przykłady powierzchni w przestrzeni.
Cel kształceniaZapoznanie podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej w zakresie treści wykładów. Umiejętność stosowania tych metod do opisu zjawiska zachodzących w przyrodzie i tworzenia prostych modeli matematycznych.
Literatura podstawowa1) Jarosław Kosiore, 1) Jarosław Kosiorek, 2010r., "Wykłady i zadania", t.http://wmii.uwm.edu.pl/~kosiorek/Biotechnologia, 2) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, 2000r., "Algebra liniowa 1,. Definicje, twierdzenia, wzory", wyd. Oficyna Wydawnicza GiS, 3) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, 2000r., "Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania", wyd. Oficyna Wydawnicza GiS, 4) M. Gewert, Z.Skoczylas, 2001r., "Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory", wyd. Oficyna Wydawnicza GiS, 5) M. Gewert, Z.Skoczylas, 2001r., "Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania", wyd. Oficyna Wydawnicza GiS., http://wmii.uwm.edu.pl/~kosiorek/Biotechnologia, 20018 2) T.Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1.. Przykłady i zadania, Oficyna wydawnicza GiS, 2000
Literatura uzupełniająca1) T.Jurlewicz, Z. Skoczylas, wyd. Oficyna wydawnicza GiS, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, 2000r., tom
Uwagi