Immunologia z elementami biotechnologii

Immunology with Elements of Biotechnology

2021L

Kod przedmiotu1207S1-iMBT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia funkcjonalna człowieka, fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad przeprowadzania eksperymentów biologicznych i znajomość procesów fizjologicznych.
Opis ćwiczeńKomórki odpornościowe, tkanki i narządy limfoidalne – budowa, podział i funkcje. Wykonywanie rozmazów krwi człowieka i ich analiza. Obserwacja ruchu pełzakowatego krwinek białych. Izolacja i obserwacja komórek odpornościowych u bezkręgowców. Morfologia układu limfoidalnego myszy. Badanie żywotności komórek izolowanych ze śledziony. Funkcjonowanie układu immunologicznego: mechanizmy odporności wrodzonej – obserwacja procesu fagocytozy; mechanizmy odporności nabytej – szybkość opadania krwinek czerwonych oraz testy hemaglutynacji. Wykrywanie zakażeń bakterią Helicobacter pylori. Wykorzystanie markerów w diagnostyce chorób nowotworowych. Test PSA. Wybrane testy immunodiagnostyczne. Nadwrażliwość i choroby alergiczne – wykonywanie testów alergicznych. Immunologia i immunoterapia nowotworów - wykonywanie markerów nowotworowych. Rodzaje szczepionek i metody ich wytwarzania. Dyskusje problemowe. Journal Club.
Opis wykładówImmunologia – podstawowe pojęcia, główne problemy i zakres przedmiotu. Krwinki białe – pochodzenie, właściwości i rola w organizmie. Układ limfoidalny – główne narządy, ich struktura i funkcja. Odporność nieswoista organizmu – powstawanie, jej formy i rola. Powstawanie odporności swoistej typu komórkowego i humoralnego. Reakcja komórkowa na patogeny. Przeciwciała – struktura i funkcja. Regulacja procesów odpornościowych. Zależność pomiędzy układem neuroendokrynnym a układem odpornościowym. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi. Niedobory odporności. Układ odpornościowy a choroby nowotworowe. Zasady wytwarzania przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych. Wykorzystanie przeciwciał w biotechnologii.
Cel kształceniaPoznanie procesów immunologicznych i ich znaczenia w funkcjonowaniu organizmu. Poznanie zaburzeń w działaniu układu odpornościowego. Umiejętność przeprowadzania podstawowych testów immunologicznych i interpretacji uzyskanych wyników. Poznanie możliwości wykorzystania metod immunobiotechnologicznych w diagnostyce, medycynie i hodowli zwierząt.
Literatura podstawowa1) Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa , Immunologia , PZWL., 2007 2) oitt I., Brostoff J., Male D, Immunologia, PZWL., 2009
Literatura uzupełniająca1) Autorzy różni, czasopisma zalecane w ramach dyskusji problemowych, tom
Uwagibrak