Mikrobiologia przemysłowa

Idustrial Microbiology

2020L

Kod przedmiotu1207S1-iMIKPRZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski Wł, Fiedurek J, Podstawy biotechnologii przemysłowej , t. I, PWN-T, 2007 2) Libudzisz Z, Kowal K, Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna , t. t.I/II, politechnika łódzka, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi