Morfologia funkcjonalna roślin

Functional Morphology of Plant

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iMORFROS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńObserwacje mikroskopowe i makroskopowe budowy anatomicznej i morfologicznej organizmu roślinnego. Cykl rozwojowy roślin nasiennych, organy rozmnażania generatywnego i wegetatywnego. Analiza powiązań struktury i funkcji organów roślinnych. Przystosowania do różnych warunków siedliskowych. Obserwacje cech charakterystycznych omawianych rodzin roślin nasiennych na przykładach wybranych gatunków (okazy żywe i materiały zielnikowe).
Opis wykładówCharakterystyka tkanek roślinnych. Budowa, funkcje, modyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych. Przystosowania roślin do różnych warunków środowiskowych. Rozmnażanie roślin okrytozalążkowych. Przemiana pokoleń. Kwiaty i kwiatostany - budowa i klasyfikacja. Zapylenie. Rozwój, budowa, klasyfikacja i sposoby rozprzestrzeniania nasion i owoców. Podstawy nomenklatury botanicznej, kryteria podziału taksonomicznego świata roślin. Charakterystyka roślin nago– i okrytozalążkowych. Charakterystyka wybranych rodzin roślin nasiennych.
Cel kształceniaPoznanie budowy organów wegetatywnych i generatywnych i ich modyfikacji oraz zależności pomiędzy anatomią i morfologią organów a ich funkcjami. Poznanie procesów związanych z rozmnażaniem roślin. Poznanie podstaw nomenklatury botanicznej, poznanie cech wybranych rodzin okrytozalążkowych.
Literatura podstawowa1) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Morfologia, t. Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992 2) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Systematyka, t. Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992 3) Hejnowicz Z., Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, s. 980 4) Malinowski E., Anatomia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1987, s. 634 5) Polakowski B. (red.), Botanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, s. 713 6) Korniak T., Polakowski B., Ćwiczenia z botaniki ogólnej, Wydawnictwo ART, 1999, s. 114
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia w małych grupach.