Podstawy inżynierii tkankowej

The Basics of Tissue Engineering

2021Z

Kod przedmiotu1207S1-iPIT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające biologia komórki, biochemia, fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt
Wymagania wstępneznajomość budowy i funkcjonowania komórek, tkanek i organów zwierząt
Opis ćwiczeńEnkapsulacja komórek jako metoda wykorzystania do przeszczepów komórek niezgodnych antygenowo. Hodowla komórek przy użyciu rusztowań z polimerów naturalnych i syntetycznych. Hydrożele i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej. Porównanie technik i warunków hodowli komórek w celu ich namnażania bądź różnicowania. Seminarium: najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia inżynierii tkankowej. Zasady postępowania z tkankami i komórkami człowieka i zwierząt w warunkach in vitro. Mechanizmy ukierunkowujące różnicowanie komórek macierzystych in vitro. Rodzaje, projektowanie, wytwarzanie i właściwości rusztowań (skafoldów). Biozgodność materiałów syntetycznych i metody jej badania. Wytwarzanie wybranych tkanek i narządów hybrydowych.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod pracy z komórkami zwierzęcymi oraz syntetycznych materiałów stosowanych do uzyskiwania narządów i tkanek w warunkach In vitro
Literatura podstawowa1) C. van Blitterswijk (red.) , Tissue Engineering, Academic Press, 2008 2) S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, PWN , 2004
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagigrupy 12-osobowe