Podstawy modelowania molekularnego

Basics of Molecular Modeling

2021L

Kod przedmiotu1207S1-iPMOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Paweł Jastrzębski, materiały e-learningowe, Internet, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi