Podstawy projektowania w biotechnologii

Basics Design in Biotechnology

2021L

Kod przedmiotu1207S1-iPPBT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szewczyk K.W.,, Technologia biochemiczna, OWPW, 2003 2) Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii, PWN, 2011 3) Bednarsk W., Fiedoruk J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT W-wa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi