Podstawy projektowania w biotechnologii

Basics Design in Biotechnology

2021L

Kod przedmiotu1207S1-iPPBT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceinżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa , technologia fermentacji, matematyka
Wymagania wstępnepodstawy matematyki, fizyki
Opis ćwiczeńKatedra Inżynierii i Aparatury Procesowej: Charakterystyka procesów okresowych i ciągłych. Bilansowanie procesów. Charakterystyka mediów energetycznych. Podstawowa charakterystyka urządzeń służących do przygotowania i obróbki surowca (rozdrabnianie, mieszanie, filtracja, ekstrakcja, destylacja). Budowa i działanie urządzeń do prowadzenia procesów fermentacji. Budowa i działanie urządzenia do odzysku biomasy. Konfiguracja linii procesowych. Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska: Projektowanie systemów biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach przepływowych. Usuwanie związków organicznych i nitryfikacja w systemach osadu czynnego w reaktorach z pełnym wymieszaniem. Usuwanie azotu w układach z denitryfikacją wstępną i wtórną. Projektowanie systemów do biologicznego usuwania fosforu. Szacowanie ilości powstających osadów ściekowych. Projektowanie usuwania zanieczyszczeń organicznych i biogennych ze ścieków w reaktorach porcjowych pracujących w systemie półciągłym (SBR).
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat budowy i zasady działania podstawowych urządzeń wchodzących w skład linii biotechnologicznych. Zapoznanie z dokumentacją podstawowych urządzeń niezbędnych do konfigurowania linii procesowych. Rozwinięcie umiejętności doboru poszczególnych urządzeń w linie technologiczne. Wykonanie prostego projektu linii technologicznej.Przekazanie wiedzy dotyczących procesów jednostkowych oraz podstawowych technologii oczyszczania ścieków.
Literatura podstawowa1) Szewczyk K.W.,, Technologia biochemiczna, OWPW, 2003 2) Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii, PWN, 2011 3) Bednarsk W., Fiedoruk J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT W-wa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi