Praktyka zawodowa

Professional Practice

2021Z

Kod przedmiotu1207S1-iPRAZA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającebez wskazań
Wymagania wstępnewskazania zakładu pracy
Opis ćwiczeńStruktura organizacyjna i zakres działalności zakładu pracy, w którym realizowana jest praktyka, w tym poznanie procesów przetwórczych, produkcyjnych, utylizacyjnych, usługowych lub badawczych. Podstawowa dokumentacja prowadzona w zakładzie oraz obowiązujące przepisy BHP. Obserwacja czynności zawodowych, będących podstawą funkcjonowania zakładu oraz uczestnictwo w wykonywaniu prac w stopniu i w zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna w zakładzie pracy. Analiza i ocena obserwowanych zjawisk oraz wykonywanych praktycznych działań w zakładzie (prowadzenie dokumentacji, stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów, w realizacji zadań zawodowych).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaWszechstronne zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem zakładu pracy oraz praktyczne uczestnictwo w działalności zawodowej zakładu.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Tytuły wskazane przez opiekuna w zakładzie pracy., Różne wydawnictwa, Różne lata
Literatura uzupełniająca
Uwagipraktyka realizowana jest w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, po pierwszym roku studiów.