Przedsiębiorczość

Enterprise

2022Z

Kod przedmiotu1207S1-iPRZEDSI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Białek-Jaworska A., Białek-Jaworska A., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej, t. -, Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 159
Literatura uzupełniająca
Uwagi