Pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej

Non-technical conditioning of engineering activities

2022Z

Kod przedmiotu1207S1-iPUDI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aktualne, prawne dotyczące działalności inżynierskiej w biotechnologii, podane przez , akty, prowadzące
Literatura uzupełniająca
Uwagi