Zarządzanie firmą innowacyjną

Management of an innovative company

2022Z

Kod przedmiotu1207S1-iZFI
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Obłój, K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, 1994 2) Palich, P., Zarządzanie małą firma, Umiejętności menedżerskie, Wyższa Szkoła Morska, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi