Funkcjonowanie firm biotechnologicznych

Principles Relative to the Functioning of Biotechnology Companies II

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-3miFUNFIBI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi