Regulacje prawne w biotechnologii

Legislative Regulations for Biotechnology

2020L

Kod przedmiotu1207S2-3miREGBT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi