Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2019L

Kod przedmiotu1207S2-MK-3miSEM1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeń1. Struktura pracy magisterskiej. Rodzaje publikacji naukowych – ich cechy, porównanie. Sposoby dokumentowania, gromadzenia, cytowania i wykorzystania literatury – sposoby korzystania z baz danych. Technika pisania pracy magisterskiej. Piśmiennictwo związane z tematem pracy magisterskiej (współpraca studenta z promotorem). 2. Współczesna osiągnięcia wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych – przygotowanie referatów naukowych, ich prezentacja, udział w dyskusji naukowej dotyczącej omawianej problematyki.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaRozwijanie umiejętności pisania pracy magisterskiej; korzystanie z baz danych i specjalistycznego piśmiennictwa naukowego i angielskim.
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 1-152.
Literatura uzupełniająca
Uwagi