Biochemia w kosmetologii

Biochemistry In Cosmetology

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miBKOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia związków naturalnych
Wymagania wstępnewiedza z zakresu chemii ogólnej i organicznej, biochemii i fizjologii
Opis ćwiczeńĆwiczenia o charakterze laboratoryjnym. Praca samodzielna studenta - wykonanie analiz i opracowanie uzyskanych wyników w zakresie: preparatyki i oceny jakościowej lecytyny z żółtka jaja oraz produkcji liposomów; izolowania i oznaczania aktywności bromeliny z ananasa (peeling enzymatyczny); sporządzania kremów i emulsji kosmetycznych wzbogaconych związkami biologicznie aktywnymi, izolacji i rozdziału olejków eterycznych z surowców roślinnych
Opis wykładówHistoria kosmetyki. Definicja produktu kosmetycznego. Klasyfikacja produktów kosmetycznych. Zagadnienia formalno-prawne związane z kosmetykami (regulacje prawne, notyfikacja i dokumentacja kosmetyku, oznakowanie kosmetyku). Wprowadzanie kosmetyku na rynek i ocena bezpieczeństwa ich stosowania. Badania skuteczności kosmetyków. Działania niepożądane kosmetyków. Budowa skóry i proces jej starzenia się. Czynniki przyspieszające starzenie się skóry. Przenikanie składników aktywnych przez skórę. Systemy nośnikowe stosowane we współczesnym kosmetyku i nanokosmetyki. Terminologia składników wg INCI. Podstawowe składniki kosmetyków. Związki biologicznie aktywne stosowane w preparatach kosmetycznych oraz podczas profesjonalnych zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem mechanizmów ich działania: naturalne i syntetyczne antyoksydanty, witaminy, aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, hormony, pochodne kwasów tłuszczowych, nukleotydy, mikroelementy. Nutrikosmetyka i nutrigenomika
Cel kształceniaPrzedmiot stanowi źródło najnowszej wiedzy faktograficznej łączącej wiadomości o naturalnych oraz otrzymanych chemicznie lub biotechnologicznie związkach o aktywności dermoprotekcyjnej. Celem jest pogłębienie wiedzy studenta poprzez uwrażliwienie go na aspekty praktyczne zagadnień związanych ze zdrowiem i jakością życia człowieka (również w kontekście odpowiedzialności producentów kosmetyków) oraz kształcenie postawy świadomego i odpowiedzialnego postępowania w życiu prywatnym i zawodowym.
Literatura podstawowa1) Martini Marie-Claude , Kosmetologia i farmakologia skóry , t. 1, PZWL, 2007, s. 470 2) Marzec Alicja , Chemia nowoczesnych kosmetyków. Substancje aktywne w preparatach i zabiegach kosmetycznych , t. 1, Dom Organizatora TNOiK , 2010, s. 255 3) Noszczyk Maria, Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska , t. 1, PZWL, 2010, s. 380
Literatura uzupełniająca1) Draelos Zoe Diana , wyd. Elsevier Urban & Partner , Kosmeceutyki, 2011r., tom 1, 262s. 2) Peters Barbara , wyd. REA. Warszawa , Kosmetyka, 2009r., tom 1, 393s.
Uwagina ćwiczeniach wymagane ubranie ochronne (fartuch)