Chemia związków naturalnych

Chemistry Of Natural Compounds

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miCHZN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogónla, chemia organiczna, biochemia
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńWydzielanie związków naturalnych z surowców roślinnych i zwierzęcych. Analiza i ocena czystości związków naturalnych. Identyfikacja wybranych grup funkcyjnych. Synteza prostych związków naturalnych oraz pochodnych krystalicznych.
Opis wykładówSposoby wydzielania związków naturalnych z surowców roślinnych i zwierzęcych. Interpretacja widm 1H-NMR i 13C-NMR oraz widm masowych. Wybrane związki naturalne o dużym znaczeniu praktycznym: peptydy i białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, polifenole i flawonoidy, hormony, terpenoidy, porfiryny. Związki sygnałowe.
Cel kształceniaCelem nauczania jest poznanie najważniejszych grup związków naturalnych, sposobów ich pozyskiwania ze źródeł naturalnych, oraz nowoczesnych metod identyfikacji i oceny czystości. Omówione zostaną metody syntezy wybranych związków naturalnych. Studenci zapoznani zostaną także z rolą chemicznej wymiany informacji w przyrodzie.
Literatura podstawowa1) McMurry J., "Chemia organiczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 2) Kołodziejczyk A., "Naturalne związki organiczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 3) Vogel A., "Preparatyka organiczna", WNT, 2006 4) Silverstein R. M., Webster F. X., Kiemle D. J., "Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy ćwiczeniowe 10-12 osób