Elementy chemii farmaceutycznej

Essentials Of Pharmaceutical Chemistry

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miECHF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogónla, chemia organiczna, biochemia
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńSynteza substancji leczniczych, nieorganicznych i organicznych. Analiza ilościowa leków metodami: bromianometryczną, potencjometryczną i spektrofotometryczną, miareczkowania w środowisku niewodnym.
Opis wykładówMetody syntezy substancji leczniczych, nieorganicznych i organicznych. Fizykochemiczne właściwości leków. Cechy strukturalne wpływające na działanie leków. Chemiczne mechanizmy działania leków. Struktury receptorów i mechanizmy oddziaływania lek-receptor. Projektowanie leków - ilościowa zależność pomiędzy strukturą a reaktywnością (QSAR), poszukiwanie struktury wiodącej oraz optymalizacja leku. Proleki. Trwałość leków. Metody objętościowe i instrumentalne w analizie leków.
Cel kształceniaCelem nauczania jest poznanie budowy chemicznej, właściwości fizykochemicznych i biologicznych organicznych i nieorganicznych substancji leczniczych oraz zrozumienie zależności pomiędzy strukturą chemiczną leku a jego działaniem farmakologicznym. W nauczaniu uwzględniono również problematykę projektowania leków oraz sposobów ich identyfikacji i badania czystości.
Literatura podstawowa1) Patrick G. L., "Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003 2) Kwapiszewski W., Dobrzańska R., Matusiak R., Paruszewski R., Radecki K., Zduńska A., Chemiczna analiza ilościowa środków leczniczych: podręcznik dla studentów farmacji, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975 3) Pawełczyk E., Płotkowiak Z., Zając M., "Chemiczna analiza leków", Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981
Literatura uzupełniająca1) Szmal S., Lipiec T., wyd. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej", 1997r., tom 2) Danek A., wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, "Chemia fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji", 182r., tom 3) Kafarski P., Lejczak B., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, "Chemia bioorganiczna", 1994r., tom
Uwagigrupy ćwiczeniowe: 10-12 osób