Mikrobiologiczna synteza polimerów

Microbiological synthesis of polymers

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miMSPOL
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikrobiologia
Wymagania wstępnebrak wskazań
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z metodami prowadzenia procesu technologicznego w kierunku produkcji biopolimerów. Oszacowanie możliwości zastosowania różnych gatunków bakterii oraz źródeł węgla w celu efektywnej syntezy materiałów biopolimerowych. Określenie wydajności ekstrakcji biopolimerów z komórek bakteryjnych.
Opis wykładówBudowa, struktura chemiczna i podział biopolimerów kumulowanych przez mikroorganizmy. Mikroorganizmy zaangażowane w syntezę biopolimerów. Surowce stosowane do produkcji materiałów polimerowych. Molekularne i biochemiczne aspekty. Właściwości oraz zastosowanie biopolimerów.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z wiedzą związaną z syntezą polimerów z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz powiązanie budowy chemicznej i struktury biopolimerów z właściwościami i możliwościami zastosowań
Literatura podstawowa1) Steinbüchel A., Biopolymers, Wiley-VCH, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi