Podstawy farmakognozji

Principles Of Pharmacognosy

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miPFOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia organiczna i biologia roślin.
Wymagania wstępneDostateczna wiedza z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńHistoria rozwoju badań nad związkami chemicznymi pochodzenia roślinnego. Badania tożsamości wybranych surowców roślinnych na postawie cech morfologiczno-anatomicznych. Umiejętność rozpoznawania wybranych surowców roślinnych. Przygotowanie niektórych postaci leków ziołowych.
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą farmakognozji m. in. surowiec/substancja roślinna, związki czynne, antagonizm, synergizm, metody badania tożsamości i jakości surowców zielarskich, rodzaje leków roślinnych, sposoby ich przygotowania, związki należące do substancji podstawowych (polisacharydy, śluzy, enzymy, kwasy), i wtórnych (glikozydy, garbniki, kumaryny, flawonoidy) wpływające na aktywność biologiczną i farmakologiczną surowców roślinnych. Wiadomości o działaniach niepożądanych, toksyczności i interakcje surowców roślinnych z lekami roślinnymi i syntetycznymi, możliwość uzależnień w przypadku stosowania związków naturalnych do psychostymulacji. Zapoznanie studentów z wykorzystaniem surowców roślinnych w przemyśle farmaceutycznym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową chemiczną, właściwościami fizykochemicznymi, farmakologicznymi i biologicznymi związków znajdujących się w surowcach roślinnych. Poznanie farmakopealnych i niefarmakopealnych leczniczych surowców roślinnych w tym zapoznanie z ich działaniami niepożądanymi, toksycznymi, reakcjami uczuleniowymi i interakcjami również z lekami.
Literatura podstawowa1) URPLWMiPB, Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 2018 2) Kohlmunzer S., Farmakognozja, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2013
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, Czasopismo naukowe "Herba Polonica", Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.,
Uwagi