Pracownia modelowania molekularnego

Molecular Modelling Laboratory

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miPMM
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebiochemia, genetyka, biofizyka
Wymagania wstępneznajomość podstawowych założeń biologii molekularnej
Opis ćwiczeńkonstruowanie modeli molekularnych ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych/kluczowych funkcji lub cech molekuły.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kursu jest oprac
Literatura podstawowainternet
Literatura uzupełniająca1) internet, tom
Uwagi