Technologia postaci leku

Technology Dosage Drug

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miTPL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia organiczna i biochemia.
Wymagania wstępneDostateczna wiedza wyniesiona z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńWprowadzenie do receptury. Budowa recepty. Farmakopea. Rodzaje wykazów. Rodzaje utensyliów aptecznych. Zasady zapisywania leków na recepcie. Skróty, wyrażenia łacińskie, miary i wagi używane w farmacji. Wykonywanie podstawowych postaci leków: roztwory, zawiesiny, mieszanki, proszki, czopki, maści i odwary. Kontrola tożsamości wybranych postaci leków. Dobra Praktyka Wytwarzania. Prawo farmaceutyczne.
Opis wykładówWprowadzenie (definicje, nomenklatura, różne postacie leków recepturowych itd.). Drogi wprowadzenia leku do organizmu. Charakterystyka (definicja, sporządzanie, rodzaje i zastosowanie) podstawowych postaci leków: tabletki, kapsułki, granulaty, roztwory, krople, syropy, zawiesiny, emulsje, mieszanki, maści, kremy, proszki, czopki, postacie inhalacyjne, preparaty pozajelitowe, napary, odwary, maceraty, nalewki, wyciągi, zioła oraz postacie leku stosowane do oczu. Postacie leków o zmodyfikowanych uwalnianiu. Systemy terapeutyczne. Jednostkowe procesy technologiczne. Ocena jakości (tożsamości i czystości) leków.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przygotowanie studentów z zakresu właściwości i produkcji (przemysłowej i recepturowej) poszczególnych postaci leku, a ponadto z podstaw prawa farmaceutycznego.
Literatura podstawowa1) Janicki K. & Krówczyński L, Receptura dla lekarzy i studentów, PZWL, 1999 2) Krówczyński L. & Jachowicz R., Ćwiczenia z receptury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000 3) Jachowicz R. , Receptura apteczna , PZWL , 2008 4) Muller R.H. & Hildebrand G. , Technologia nowoczesnych postaci leków, PZWL , 2003
Literatura uzupełniająca1) URPLWMiPB, Farmakopea Polska XI, URPLWMiPB, 2018
Uwagi