Geodezja i kartografia - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Geodezja i Kartografia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w geodezji
0
II - Podstawowe
Fizyka
0
Geometria wykreślna z podstawami grafiki
0
Matematyka
0
III - Kierunkowe
Podstawy geodezji
0
Przedmiot do wyboru
0
Przedmiot do wyboru
0
Przedmiot do wyboru
0
VII - Inne
Etykieta
0
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
Informatyka
0
Matematyka
0
III - Kierunkowe
Bazy danych
0
Podstawy geodezji
0
Przedmiot do wyboru
0
Rachunek wyrównawczy
0
Ćwiczenia terenowe z geodezji
0
SUMA
4,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Przedmiot humanizujący
0
III - Kierunkowe
Geodezja satelitarna
0
Geodezja z geomatyką
0
Geoinformacja ochrony środowiska
0
Przedmiot do wyboru
0
Przedmiot do wyboru
0
Rachunek wyrównawczy
0
SUMA
2,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Fotogrametria
0
Geodezja satelitarna
0
Geodezja z geomatyką
0
Kartografia
0
Przedmiot do wyboru
0
Przedmiot do wyboru
0
Systemy informacji o terenie
0
Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej
0
Ćwiczenia terenowe z geodezji z geomatyką
0
SUMA
2,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Fotogrametria
0
Geodezja inżynieryjna
0
Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
0
Geodezyjne opracowania cyfrowe
0
Kartografia
0
Przedmiot do wyboru
0
Systemy informacji o terenie
0
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Podstawy przedsiębiorczości
0
SUMA
2,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Geodezja inżynieryjna
0
Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
0
Mobilny GIS
0
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
0
Przedmiot do wyboru
0
Przedmiot do wyboru
0
Teledetekcja
0
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii
0
Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej
0
Ćwiczenia terenowe z geodezji wyższej
0
SUMA
0,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gospodarka nieruchomościami
0
Praca dyplomowa
0
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
0
Przedmiot do wyboru
0
Seminarium
0
SUMA
0,0