Przedmiot humanistyczno-społeczny

2021Z

Kod przedmiotu0000NX-PHShs
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi