Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii

Photogrammetry - Field Training

2021L

Kod przedmiotu2808N1-CTZF1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Kurczyński, Fotogrametria, PWN, 2014 2) Butowtt J., Kaczyński R., Fotogrametria, WAT, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi