Ćwiczenia terenowe z geomatyki

Field Exercises in Geomatics

2020L

Kod przedmiotu2808N1-CTZG
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jagielski J., Geodezja II, t. 1, Stabil, 2003 2) Lazzarini T., Geodezyjn osnowa szczegółowa, PPWK, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi