Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej

Engineering Geodesy - Field Training

2021L

Kod przedmiotu2808N1-CTZGI1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna, t. I-III, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi