Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej

2020L

Kod przedmiotu2808N1-CTZGSAT1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Alfred Leick , GPS SATELLITE SURVEYING, JOHN WILEY & SONS, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi