Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomości

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-CTZSN1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cymerman R., Hopfer A. , Zasady określania wartości nieruchomości, Educaterra, 2015 r., s. 245 2) Dydenko J., Szacowanie nieruchomości - rzeczoznawstwo majątkowe, WOLTERS KLUWER, 2015, s. 664
Literatura uzupełniająca
Uwagi