Ewidencja gruntów i budynków

Land and Building Registration

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-EGIB1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wilkowski W., M. Jaroszewskai in., Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze, t. 1, PW, 2004, s. 346 2) Wilkowski W., i in., Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami, PW, 2006, s. 120 3) Hycner R., Kataster nieruchomości, PWN, 2004 4) Konieczna J., A. Trystuła, S. Goraj , Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości., UWM, 2015, s. 135
Literatura uzupełniająca
Uwagi