Ewidencja gruntów i budynków

Land and Building Registration

2020L

Kod przedmiotu2808N1-EGIB2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi