Elementy gleboznawstwa, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodą

Elements of soil science, agriculture, forestry and water management

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-EGRLiGW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Cymerman, PODSTAWY ROLNICTWA I WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, Educaterra, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi