Elektroniczna technika pomiarowa

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-ETPgik
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Płatek A., Geodezyjne dalmierze eletromagnetyczne i tachymetry elektroniczne, t. cz.1, PPWK, 1992 2) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń., t. cz.1, ART, 1998 3) Wanic A. , nstrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń., t. cz.2, ART, 1997 4) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych, UWM, 2007 5) Płatek A., Geodezyjne dalmierze eletromagnetyczne i tachymetry elektroniczne, t. cz II, PPWK, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi