Elektroniczna technika pomiarowa

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-ETPgik
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńniwelator techniczny-optyczny i cyfrowy, budowa, zasada działania, sprawdzenie i rektyfiakcja - metody polowe i laboratoryjne, teodolity z jednomiejscowym i dwumiejscowym systemem odczytowym, budowa, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja
Opis wykładówWybrane zagadnienia z optyki instrumentalnej, zagadnienia niwelacji, budowa mechaniczno-optyczna niwelatorów optycznych i elektronicznych, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja, budowa mechaniczno-optyczna teodolitów z jednomiejscowym i dwumiejscowym systemem odczytowym, zasada działania, sprawdzenie i rektyfikacja
Cel kształceniaUmiejętność posługiwania się optycznymi i elektronicznymi instrumentami geodezyjnymi a także sprawdzenie i rektyfikacja podstawowych warunków instrumentalnych
Literatura podstawowa1) Płatek A., Geodezyjne dalmierze eletromagnetyczne i tachymetry elektroniczne, t. cz.1, PPWK, 1992 2) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń., t. cz.1, ART, 1998 3) Wanic A. , nstrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń., t. cz.2, ART, 1997 4) Wanic A. , Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych, UWM, 2007 5) Płatek A., Geodezyjne dalmierze eletromagnetyczne i tachymetry elektroniczne, t. cz II, PPWK, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi