Fotogrametria

Photogrammetry

2020L

Kod przedmiotu2808N1-FOT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Buttowt J., R. Kaczyński R., 2011 r., "Fotogrametria", wyd. Wydawnictwo WAT Warszawa, 2. Kurczyński Z., Preuss R., 2003 r., "Podstawy fotogrametrii", wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 3. Kurczyński Z., 2006 r., "Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi", wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, t.I, II, 4. Kurczyński Z., 2014 r., "Fotogrametria" wyd. PWN, 5. Sawicki P., 2018 r., "Fotogrametria - materiały z wykładów i ćwiczeń", wyd. UWM w Olsztynie, 6. Bernasik J., 2000 r., "Elementy fotogrametrii i teledetekcji", wyd. Uczelniane Wydawnictwo Nauk.-Dydakt. AGH Kraków, 7. Sitek Z., 1991 r., "Fotogrametria ogólna i inżynieryjna", wyd. PPWK Warszawa-Wrocław, 8. Kraus K., 1997 r., "Photogrammetry", wyd. Dümmler Verlag Bonn, t.I, II, III, 9. Linder W., 2009 r., "Digital Photogrammetry A Practical Course", wyd. Springer.
Literatura uzupełniająca
Uwagi