Fotogrametria

2021Z

Kod przedmiotu2808N1-FOTZAL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Kurczyński, Fotogrametria, PWN, 2014 2) J. Butowtt, R. Kaczyński , Fotogrametria, WAT, 2016 3) Z.Sitek, Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1991 4) J. Bernasik, Elementy fotogrametrii i teledetekcji, Uczelniene Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi