Geodezja inżynieryjna

Engineering Geodesy

2021L

Kod przedmiotu2808N1-GINZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa"Geodezja inżynieryjna", wyd. PPWK, t.1, 2) Praca zbiorowa, 1994r., Grala M. Kopiejewski G., 2003r., "Geodezja inżynieryjna", wyd. UWM Olsztyn,
Literatura uzupełniająca
Uwagi