Geodezyjne kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Complex Design of Rural Areas

2021L

Kod przedmiotu2808N1-GKPW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi