Gospodarka nieruchomościami

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-GN1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Gall Katowice, 2012 2) Bojar Z., Podziały nieruchomości, Gall Katowice, 2012 3) Hycner R., Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami, Gall Katowice, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi