Geodezyjne pomiary podstawowe

2020L

Kod przedmiotu2808N1-GPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kryński, Jan ; Rogowski, Jerzy, Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii, IG. OGNIWO Instytut Geodezji i Kartografii, 2004 2) Kazimierz Czarnecki, Geodezja Współczesna w zarysie, Gall, BS, 2014 3) Rogowski J.B., Figurski M, Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje. Seria Monograficzna nr 10, t. 10, IGiK, 2004, s. s. pp. 37– 4) Jekeli Christopher, Geometric Reference Systems in Geodesy, Ohio State University, School of Earth Sciences, 2006, s. 202
Literatura uzupełniająca
Uwagi