Geodezja satelitarna

2020L

Kod przedmiotu2808N1-GS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Alfred Leick, GPS SATELLITE SURVEYING, JOHN WILEY & SONS, 2004 2) Hoffmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J.,, GPS Theory and Practice, SpringerWienNewYork, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi