Geodezja wyższa

Higher Geodesy

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-GW1
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kazimierz Czarnecki, Geodezja współczesna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 520 2) Hlibowicki R. i in., Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981 3) Praca zbiorowa, Niwelacja precyzyjna, t. 1, Wyd. PPWK Warszawa, 1993 4) Szpunar Walenty, Podstawy geodezji wyższej, t. 1, Wyd. PPWK Warszawa, 1982 5) Barlik Marcin, Wstęp do teorii figury Ziemi, t. 1, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi