Geometria wykreślna z grafiką inżynierską

Desciptrive Geometry with Engineering Graphics

2019Z

Kod przedmiotu2808N1-GWZGI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowski Bogusłw, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN, 2006 2) Pikoń Andrzej, AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi