Geodezja z geomatyką

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-GzG1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jagielski J., Geodezja II, Stabil, 2003 2) Lazzarini T. i in., Geodezyjna osnowa szczegółowa, PPWK, 1990 3) Skórczyński A. , Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych, WPW, 1993 4) Skórczyński A. , Lokalna triangulacja trilateracyjna, WPW, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi