Geodezja z geomatyką

2020L

Kod przedmiotu2808N1-GzG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jagielski J. , Geodezyjna II, Stabil, 2003 2) Lazzarini T. , Geodezyjna osnowa szczegółowa, PPWK, 1990 3) Skórczyński A. , Niwelacja Trygonometryczna w pomiarach szczegółowych, WPW, 1993 4) Skórczyński A. , Lokalna triangulacja i trilateracja, WPW, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi