Informatyka

2019L

Kod przedmiotu2808N1-INFORgik
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne w geodezji
Wymagania wstępneObsługa komputera na poziomie systemu i aplikacji
Opis ćwiczeńWykorzystanie archiwizatorów i komparacja danych. Programowanie liniowe. Schemat blokowy i mapa pamięci. Zastosowania instrukcji programowych w obliczeniach geodezyjnych. Wykorzystanie zmiennych indeksowanych do operacji na wykazach danych i obliczeń macierzowych. Programowanie strukturalne. Wykorzystanie podprogramów, procedur i funkcji niestandardowych w programach geodezyjnych. Zastosowanie operacji dyskowych. Programowanie obiektowo-zdarzeniowe. Projektowanie i wykorzystanie wielu formularzy i menu w opracowaniu wyników pomiarów geodezyjnych. Obiekty graficzne. Programowanie interaktywnej grafiki rastrowej i wektorowej i jej wykorzystanie w geoinformatyce. Praca z plikami sekwencyjnymi i przesyłanie danych przez sieć komputerową. Wykorzystanie VBA i makropoleceń w celu przystosowania arkusza do zadań geodezyjnych. Modernizacja funkcjonalności bazy danych przez zastosowanie makropoleceń i VBA. Wykorzystanie sieci komputerowej do przetwarzania i udostępniania danych w „chmurze”.
Opis wykładówSystemy liczbowe. Pamięć operacyjna i masowa. Archiwizacja i kompresja danych. Komparacja i zarządzanie archiwum. Idea algorytmu i programu. Translatory. Wykorzystanie programowania w geodezji. Programowanie liniowe. Typy i deklaracje zmiennych. Kluczowe instrukcje programowe. Funkcje standardowe. Zmienne indeksowane. Łańcuchy tekstowe. Programowanie strukturalne. Podprogramy i procedury. Funkcje niestandardowe. Wymiana danych między programami przez sieć komputerową. Rodzaje dostępu do danych. Programowanie obiektowo-zdarzeniowe. Charakterystyka obiektów i zdarzeń. Programowanie grafiki komputerowej. Zastosowania grafiki wektorowej i rastrowej w programach geodezyjnych. Operacje dyskowe i sieciowe. Programowanie w VBA i wykorzystanie makropoleceń w aplikacjach biurowych. Generacje i rodzaje języków programowania. Struktura i rodzaje sieci komputerowych. Protokoły transmisji danych w sieci. Przetwarzanie danych w „chmurze”. Zastosowanie prawa w informatyce. Licencje programowe.
Cel kształceniaUświadomienie potrzeby archiwizacji danych; analiza problemu przy pomocy schematów i algorytmów; wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych z geoinformatyki; nauka zasad programowania w wybranych językach z uwzględnieniem przetwarzania danych i obserwacji geodezyjnych; umiejętność tworzenia oprogramowania wspomagającego aplikacje komercyjne; poznanie struktur i rodzajów sieci komputerowych; zapoznanie z prawem autorskim i rodzajami licencji programowych.
Literatura podstawowa1) Jacek Szaniawski, Adam Borowicz, Archiwizery i programy narzędziowe archiwizacji, ArsKom, 1992 2) Curtis Preston, Archiwizacja i odzyskiwanie danych, Helion, 2008 3) Sanjoy Dasgupta, Algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 4) Wincenty Pirjanowicz, Podstawy programowania, Wydawnictwo UWM, 2008 5) Bertrand Meyer, Programowanie zorientowane obiektowo, Helion , 2005 6) Thearon Willis, Bryan Newsome, Visual Basic. Od podstaw, Helion , 2011 7) Charles E. Brown, Programowanie w VBA, Helion , 2005 8) Witold Wrotek, VBA dla Excela , Helion , 2011 9) Bogdan Krzymowski, Visual Basic dla Aplikacji. Podstawy programowania w VBA poradnik dla nieinformatyków, Wydawnictwo Help, 2008 10) Al Anderson, Ryan Benedetti, Head First Sieci komputerowe, Helion , 2010
Literatura uzupełniająca1) Halvorson Michael, wyd. Microsoft Press, Visual Basic 2010. Krok po kroku., 2010r., tom 2) Mike Snell, Lars Powers, wyd. Helion, Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta., 2011r., tom 3) Karol Krysiak, wyd. Helion, Sieci komputerowe. Kompendium., 2005r., tom 4) Russell Bradford, wyd. Helion, Podstawy sieci komputerowych, 2009r., tom 5) John Walkenbach, wyd. Helion, Excel 2010 PL. Programowanie w VBA., 2011r., tom
Uwagi