Kartografia

Cartography

2020Z

Kod przedmiotu2808N1-KART1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Konstantin Aleksiejewicz Saliszczew, Kartografia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 2) Arthur Robinson, Randall Sale, Joel Morrison, Podstawy kartografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988 3) pr. zb., red. Jacek Pasławski, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, 2006 4) pr. zb., Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013 5) -, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t. Dz.U. 30, -, 1989 6) -, Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, t. Dz.U. 222, -, 2011 7) -, Rozporządzenie MSWiA w sprawie BDOT oraz BDOO, a także SOK, t. Dz.U. 279, -, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi