Kartografia

Cartography

2020L

Kod przedmiotu2808N1-KART2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Idzi Gajderowicz, Odwzorowania kartograficzne: podstawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009 2) Idzi Gajderowicz, Kartografia matematyczna dla geodetów [wariant poz. 1], Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, 1999 3) pr. zb., Wytyczne techniczne G-1.10: Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2001 4) -, Rozporządzenie RM z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, t. Poz. 1247, -, Dz.U. 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi