Matematyka

Mathematics

2019L

Kod przedmiotu2808N1-MATEM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneWymagana znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły średniej.
Opis ćwiczeńFunkcje wielu zmiennych. Wyznaczanie pochodnych cząstkowych. Wyznaczanie pochodnej kierunkowej. Obliczanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych. Rachunek całkowy. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Szeregi liczbowe. Rozwijanie funkcji w szereg Taylora.
Opis wykładówFunkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i różniczka zupełna. Pochodna kierunkowa i gradient. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych. Funkcje uwikłane. Pochodne funkcji uwikłanych. Całka nieoznaczona i oznaczona. Zastosowanie całki oznaczonej. Równania różniczkowe I-go i II-rzędu. Szeregi liczbowe. Szereg Taylora.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami algebry liniowej i analizy matematycznej wykorzystywanymi się w naukach ścisłych, w szczególności naukach technicznych.
Literatura podstawowa1) Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski W., Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania , t. -, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004, s. 496 2) Leitner R., Zarys matematyki wyższej, część I i II, t. -, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2012, s. 448 3) Stankiewicz W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część A i B, t. -, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 749
Literatura uzupełniająca1) Fiedorowicz Z., wyd. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Matematyka: materiały pomocnicze dla studentów zaocznych, 1999r., tom -, 167s.
Uwagi