Mapa cyfrowa

2022Z

Kod przedmiotu2808N1-MC1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) GAŹDZICKI J. (red.), Leksykon geomatyczny, t. , PTIP, http://www.ptip.org.pl, 2002, s. 2) ECKES K., Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej, t. 4, Roczniki Geomatyki, 2006, s. 43-73 3) URIASZ J., Bazy danych - wiadomości podstawowe, t. , http://uriasz.am.szczecin.pl/dydaktyka/access/bazy_danych.html, 2010, s. 4) CHAŁON M., Systemy baz danych - wprowadzenie, t. , Wydawnictwo PWr, http://www.dbc.wroc.pl/Content/1064/, 2001, s. 5) GUGiK, Obowiązujące w dziedzinie geodezji i kartografii akty prawne oraz standardy techniczne, t. , http://isap.sejm.gov.pl, 1989, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi