Mapa cyfrowa

2022Z

Kod przedmiotu2808N1-MC1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) a, c, b, d
Literatura uzupełniająca
Uwagi