Seminaria

Seminars

2022Z

Kod przedmiotu2808N1-MK-SEMINAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych, wyd. Enchiridion, 2013r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi